jump to content

Llesiant

Llesiant

Cyd-Gadeiryddion y Bwrdd:
Sandra Husbands, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Rhaglen Llesiant ARCH yn anelu at gyfrannu at y lleihad o Anghydraddoldebau Iechyd rhwng grwpiau poblogaeth yn ne orllewin Cymru.

Mae'r rhaglen wedi cael adnewyddiad yn y misoedd diwethaf, ac mae nawr yn elwa o arweiniad Cyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus y ddau Fwrdd Iechyd sydd wedi cytuno i gyd-gadeirio'r rhaglen.

Mae nifer o brif flaenoriaethau wedi eu nodi ar gyfer y rhaglen, gyda gwaith cwmpasu pellach i'w gynnal yng Ngwanwyn/Haf 2019.

 

ARCH-Compendiumcover.jpg ARCH-Surfboard.jpg
Yn ôl i'r brig