jump to content

Ymchwil, Menter ac Arloesedd

Ymchwil, Menter ac Arloesedd

Cyd-Gadeiryddion y Bwrdd:
Dr Gareth Davies
, Athro Cyswllt Arloesedd a Dirprwy Bennaeth Adran (Busnes), Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe
Dr Naomi Joyce, Arweinydd Prosiect Menter ac Arloesedd, Canolfan Dechnoleg Gofal Iechyd ac Accelerate, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Amcan Rhaglen Ymchwil, Menter ac Arloesedd ARCH yw ehangu cyfleusterau a gweithgareddau'r Sefydliad Gwyddoniaeth Bywyd (ILS) ar draws y rhanbarth a gyrru ecosystem fywiog o wyddorau bywyd fel a ganlyn dros y 1-3 blynedd nesaf..

Mae ILS yn gweithio mewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol o ymarfer, ymchwil, menter ac arloesedd clinigol, academaidd a diwydiannol.Mae'r model unigryw sydd wedi ei arwain gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe gyda phartneriaid ar draws y rhanbarth yn cefnogi'r ddarpariaeth o economi wybodaeth gwyddor bywyd ac iechyd cynaliadwy ar gyfer de orllewin Cymru a thu hwnt.

Mae prosiectau parhaus sy'n cael eu rheoli gan y rhaglen yn cynnwys::

  • Canolfan Arloesedd a Thechnoleg Gofal Iechyd ILS yn Singleton
  • Datblygiad Campws Treforys ILS
  • Platfform Arloesedd Iechyd a Gwyddorau Bywyd ACCELERATE
  • Menter Masnacheiddio Eiddo Deallusol AgorIP

Imag-37.jpg

Image-44.jpg Image-42.jpg
Yn ôl i'r brig