jump to content

Rhaglenni

GWEDDNEWID GWASANAETH

Mae'r Rhaglen Gweddnewid Gwasanaeth yn defnyddio dull system gyfan i weithredu modelau gwasanaethau newydd wedi eu seilio ar anghenion ein poblogaeth, gyda dull gwahanol o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal ar draws ffiniau sefydliadol a systemau.

Darllen Mwy

YMCHWIL, MENTER AC ARLOESEDD

Amcan Rhaglen Ymchwil, Menter ac Arloesedd ARCH yw ehangu cyfleusterau a gweithgareddau'r Sefydliad Gwyddoniaeth Bywyd (ILS) ar draws y rhanbarth a gyrru ecosystem fywiog o wyddorau bywyd fel a ganlyn dros y 1-3 blynedd nesaf.

Darllen Mwy

LLESIANT

Mae Rhaglen Llesiant ARCH yn anelu at gyfrannu at y lleihad o Anghydraddoldebau Iechyd rhwng grwpiau poblogaeth yn ne orllewin Cymru.

Darllen Mwy

GWEITHLU, SGILIAU AC ADDYSG

Mae Rhaglen Gweithlu, Sgiliau ac Addysg ARCH yn anelu at ehangu mynediad a chyfleoedd ar gyfer pobl sy'n byw o fewn y rhanbarth i ddilyn gyrfa gyda'r GIG ac i hyrwyddo de orllewin Cymru fel dewis pobl i hyfforddi, i weithio ac i fyw.

Darllen Mwy

Yn ôl i'r brig