jump to content

Hanes ARCH

Hanes ARCH

Mae trefniadau sefydledig ar waith ar gyfer gweithio rhanbarthol yn Ne Orllewin Cymru, yn seiliedig ar hanes hir o gyd-weithio rhwng Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda.Wedi ei ffurfio'n 2015, mae Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH) yn bartneriaeth unigryw rhwng y Byrddau Iechyd hyn a Phrifysgol Abertawe.

Website-Graphic---Welsh.jpg

Yn ystod 2017/18, daeth ARCH yn un llinyn o'r Fargen Ddinesig oedd wedi ei roi i Ranbarth Dinas Bae Abertawe gan lywodraeth y DU.Mae'r Rhanbarth Dinas yn cynnig ffordd newydd o weithio.Mae partneriaid ARCH yn cydweithio â diwydiant ac awdurdodau lleol i ddylanwadu ar benderfynyddion ehangach iechyd, megis adfywio economaidd, tai, addysg, a thrafnidiaeth.Mae ARCH hefyd yn manteisio ar fframwaith rhanbarthol newydd, sy'n gweithio tuag at gynhwysiad digidol.

Ym mis Mawrth 2017, cyflwynodd bartneriaeth ARCH Gynllun Darparu Portffolio (PDP) i Lywodraeth Cymru, yn ymroi'r tri sefydliad, Prifysgol Abertawe, Byrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg, i weithredu ar y cyd ar raddfa sylweddol ac mewn dyfnder, yn mynd i'r afael â gwasanaethau i filiwn o bobl ar draws y rhanbarth

Roedd Portffolio ARCH yn cyfuno pedair rhaglen waith bwerus, pob un yn mynd i'r afael ag amcanion ARCH drwy arwain prosiectau a nodwyd.

Daeth newid sylweddol arall i gyflymder a ffurfioldeb yr agenda cynllunio a darparu rhanbarthol ym mis Awst 2017 gyda sefydlu'r Cyd-bwyllgor Cynllunio Rhanbarthol a Chyflenwi (JRPDC).Blaenoriaeth JRPDC yw canolbwyntio ar ein heriau cyffredin a gwneud y mwyaf o effaith cydweithio lle mae cyfleoedd i wella drwy gydweithio ar flaenoriaethau tymor byr a chyflwyno yn ystod y flwyddyn.

Yn ôl i'r brig