jump to content

Swyddfa Rheoli Rhaglen ARCH

Cafodd Swyddfa Rheoli Rhaglen ARCH ei sefydlu ym mis Ebrill 2016 i ddarparu cefnogaeth Rhaglen ymroddedig i lu o brosiectau sy'n cael eu hadnabod o fewn  Cynllun Cyflenwi Portffolio  ARCH (PDP).Mae strwythur y tîm wedi newid ers dechrau ARCH, ac mae nawr yn cynnwys chwe aelod parhaol, ac 1 aelod cyfnod penodol.