jump to content

Bwrdd y Rhaglen ARCH

Mae Bwrdd Rhaglen ARCH wedi ei wneud o aelodau o bob un o'r tri phartner.Mae'r Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd a Prif Weithredwr y ddau Fwrdd Iechyd, a Phrifathro Iechyd a Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe.Mae Bwrdd Rhaglen ARCH yn dal Grŵp Darparu ac Arwain ARCH yn gyfrifol am ddarpariaeth, cyflymder a rhaglenni gwaith o fewn portffolio ARCH.