jump to content

Portffolio ARCH

Cydweithrediad trawsnewidiol hirdymor yw ARCH, sy'n anelu at wella iechyd, cyfoeth a llesiant pobl rhanbarth de orllewin Cymru.

Mae gennym bortffolio uchelgeisiol o waith rhanbarthol, wedi ei ddarparu drwy 4 rhaglen gwaith, fel yr amlinellir yng Nghynllun datblygu Portffolio ARCH, ac wedi ei ategu yn nogfen 'Cymru Iachach' Llywodraeth Cymru.

Credwn mai dull rhanbarthol cydgysylltiedig yw'r unig ffordd y byddwn yn gallu sicrhau newid ystyrlon i fynd i'r afael â phwysau gwasanaeth, breuder y gweithlu ac i yrru economi wyddor bywyd fywiog.

Ymchwil, Menter ac Arloesedd

Amcan Rhaglen Ymchwil, Menter ac Arloesedd ARCH yw ehangu cyfleusterau a gweithgareddau'r Sefydliad Gwyddoniaeth Bywyd (ILS) ar draws y rhanbarth a gyrru ecosystem fywiog o wyddorau bywyd fel a ganlyn dros y 1-3 blynedd nesaf.

Mwy O Wybodaeth

Llesiant

Mae Rhaglen Llesiant ARCH yn anelu at gyfrannu at y lleihad o Anghydraddoldebau Iechyd rhwng grwpiau poblogaeth yn ne orllewin Cymru.

Mwy O Wybodaeth

Gweithlu, Sgiliau ac Addysg

Mae Rhaglen Gweithlu, Sgiliau ac Addysg ARCH yn anelu at ehangu mynediad a chyfleoedd ar gyfer pobl sy'n byw o fewn y rhanbarth i ddilyn gyrfa gyda'r GIG ac i hyrwyddo de orllewin Cymru fel dewis pobl i hyfforddi, i weithio ac i fyw.

Mwy O Wybodaeth

Gweddnewid Gwasanaeth

Mae'r Rhaglen Gweddnewid Gwasanaeth yn defnyddio dull system gyfan i osod modelau gwasanaethau newydd wedi eu seilio ar anghenion ein poblogaeth, gyda dull gwahanol o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal ar draws ffiniau trefnu a systemau.

 

Mwy O Wybodaeth

Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad £1.3bn mewn 11 o brosiectau mawrion ar draws Dinas-Ranbarth Bae Abertawe – sy’n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd a Phort Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Mwy O Wybodaeth

Newyddion Diweddaraf

 1. 28th Feb, 2019

  Course success rewarded with funding for extra places

  News Image:Course success rewarded with funding for extra places

  Swansea University Medical School is so successful at training physician associates it has already been awarded funding to offer extra places.

  Read More

 2. 22nd Jun, 2018

  Swansea Universities' Research and Innovation Awards 2018

  News Image:Swansea Universities' Research and Innovation Awards 2018

  The Health and Wellbeing Academy does it again!

  Read More

 3. 20th Jun, 2018

  ARCH attends MediWales Connects Event

  News Image:ARCH attends MediWales Connects Event

  This year, Swansea University hosted this event which included guest speakers from Welsh Government, Health Boards and uniquely, to celebrate the 70th NHS year of the NHS, Aneira Thomas - the first baby born into the NHS.

  Read More

 4. 14th Jun, 2018

  Swansea Universities' Health and Wellbeing Academy WINS Guardian Award for Social Impact

  News Image:Swansea Universities' Health and Wellbeing Academy WINS Guardian Award for Social Impact

  The Health and Wellbeing Academy (HWA) in Swansea University’s College of Human and Health Sciences offers affordable and flexible health services to the local community.

  Read More